Vanaf 2021 zijn er gesprekken gaande tussen muzikanten, podia, boekers en managers om te bepalen wat fair pay is voor popmuzikanten bij live-shows. Deze gesprekken worden georganiseerd door Platform ACCT [[hyperlink naar hun site]]. BAM! Popauteurs en de Kunstenbond zitten aan tafel voor de muzikanten, en Patronaat, Paradiso en Paard zijn aanwezig voor de podia. Samen met onderzoeksbureau Berenschot is een tabel gemaakt om te bepalen wat fair pay is voor popmuzikanten.

Hoe is het onderbouwd?

1. De hoeveelheid uren die een popmuzikant werkelijk besteedt aan een optreden. Denk aan zelfstudie, organisatie, repetities, op- en afbouw, soundcheck etc. Dit is onderzocht aan de hand van een enquête.

2. De carrièrefase waarin de optredende act zich bevindt. Hiervoor is een Rekentool gemaakt die aan de hand van 11 objectieve criteria (streamingcijfers, hoeveelheid shows etc) bepaalt in welke fase jouw act zit.