Waar strijdt BAM! Popauteurs voor?

In een snel veranderende muziekindustrie waarin de positie van makers onder druk staat, is het goed om ons te verenigen en samen te werken, want: samen staan we sterker. Waar strijden wij voor?

  • Fair Pay: Een eerlijker verdienmodel in de popsector, zodat je als artiest beter betaald wordt als je liedje gestreamd wordt, op radio of TV wordt gespeeld, of als je als artiest/muzikant op de Nederlandse podia tourt.
  • Maak streaming eerlijker! Streaming is nu nog te vaak een verdienmodel waarbij je als songwriter/producer een veel te laag percentage inkomsten krijgt van streams ten opzichte van de label-kant, als artiest soms niet altijd de beste deal met je label hebt, en als sessiemuzikant ook vaak weinig tot niets verdient. Dit moet anders wat ons betreft.
  • AI-vergoedingen: nieuwe technologieën worden vaak als eerste door artiesten en kunstenaars omarmd en gebruikt in hun werk. Maar: het kan niet zo zijn dat technologie als AI ervoor zorgt dat er straks veel minder geld te verdienen is voor jou als artiest, songwriter en/of producer, terwijl jouw tracks wel gebruikt zijn om de AI-software te trainen.
  • Een gezondere muzieksector, waarbij een veilige werkomgeving, inclusiviteit en mentale gezondheid van groot belang zijn.
  • Meer transparantie en zeggenschap voor artiesten binnen muziekrechtenorganisaties en de politiek. We zijn vertegenwoordigd in bestuursorganen van o.a. BumaStemra, Sena, Norma, de Popcoalitie en diverse internationale koepelorganisaties, en we zitten aan tafel in Den Haag en Brussel.
  • Meer gedeelde kennis onder onze leden. We organiseren speciale meet-ups voor onze leden, helpen bij subsidieaanvragen en hebben een gratis juridisch spreekuur voor onze leden.
  • Een groter netwerk voor onze leden. Door het organiseren van events voor onze leden ontmoeten zij elkaar en ontstaan er nieuwe samenwerkingen. Leden zijn ook welkom op onze borrels, die elke keer druk bezocht worden.
  • Talentontwikkeling: wij organiseren writingcamps voor onze leden, en zorgen voor deelname aan internationale writingcamps, artiestenresidenties, synchcamps en cursussen via ons brede internationale netwerk (o.a. in Berlijn, Denemarken, Polen).