Mission Statement

Het is belangrijk dat we als popauteurs samen optrekken en samen een vuist maken, om verschillende redenen.

De muziekindustrie is een snel veranderend landschap, en in het huidige politieke klimaat staat de positie van de maker steeds meer onder druk. Streaming groeit, het aantal radioluisteraars neemt af, en door onevenwichtige verdelingen van online geldstromen wordt het inkomen van popmuzikanten snel kleiner. De zogenaamde value gap - het verschil tussen wat een song waard is en wat de schrijver ervan uiteindelijk betaald krijgt - moet overbrugd worden om ervoor te zorgen dat makers van popmuziek eerlijk worden betaald voor hun werk.

Er zijn nog meer factoren die de positie van popauteurs doen wankelen. De schrijver van een song is vaak een stuk minder zichtbaar dan de artiest die het nummer ten gehore brengt. Artificial Intelligence ontwikkelt zich razendsnel, waardoor muziek straks wellicht niet meer (alleen) door een componist geschreven wordt, maar (deels) door een algoritme. Dit soort zaken morrelen flink aan de belangen en inkomenspositie van songwriters.

Om deze belangen en inkomsten te beschermen is het essentieel dat er een zo sterk mogelijke beroepsvereniging bestaat die deze problemen kan analyseren en kan overbrengen naar politiek en naar collectieve beheersorganisaties (CBO’s zoals Buma/Stemra, Sena en Norma). Daarnaast is het essentieel dat de beroepsvereniging ervoor zorgt dat haar leden op de hoogte zijn van deze problematiek en dat zij weten hoe ze zich in deze wereld moeten bewegen om te krijgen waar ze recht op hebben: een eerlijke vergoeding voor het gebruik van de door hen gecomponeerde tracks.

BAM! Popauteurs is die beroepsvereniging. We vertegenwoordigen onze leden in bestuursorganen van o.a. Buma/Stemra, Sena, Norma, de Popcoalitie en diverse internationale koepelorganisaties, en zitten we aan tafel in Den Haag en Brussel. Daarnaast organiseren we speciale evenementen voor onze leden om kennis te delen, en hebben we een gratis juridisch spreekuur.

BAM! Popauteurs is in 2020 ontstaan uit twee beroepsverenigingen. Popauteurs.nl had met bijna een eeuw aan ervaring een rijke geschiedenis en een enorm netwerk om op terug te vallen. BAM! was een jonge vereniging die zich richtte op de nieuwe generatie songwriters. Samen bestrijken ze als BAM! Popauteurs de volledige breedte van het Nederlandse poplandschap en strijden ze voor een eerlijker verdienmodel voor de makers van popmuziek.